КПІ ім. Ігоря Сікорського
Хіміко-технологічний факультет
Бажаєш отримати якісну технічну освіту в галузі хімії та хімічних технологій, прийняти участь у крутих дослідницьких проектах - тоді вступай до нас!
Хіміко-технологічний факультет
Факультет створено разом з Політехнічним інститутом у 1898 році. З перших днів факультет належить до найавторитетніших навчальних закладів у світовій хімічній науці. Сьогодні колектив викладачів і науковців факультету продовжує найкращі традиції викладацької майстерності і творчого наукового пошуку.

Хіміко-технологічний факультет проводить підготовку студентів для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії за спеціальностями 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та 161 Хімічні технології та інженерія.
Для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти вступ відбувається за сертифікатами ЗНО 2019, 2018, 2017 року.

Для вступу на спецільність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології потрібні сертифікати ЗНО
- Українська мова та література – не менше 100 балів;
- Математика – не менше 125 балів за умови, що Фізика або Іноземна мова – не менше 100 балів;
- Фізика або Іноземна мова (ЗНО 2018, 2019) – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів;
Вагові коефіцієнти предметів ЗНО: українська мова та література - 0.2; математика - 0.5; фізика або іноземна мова - 0.2.

Для вступу на спецільність 161 Хімічні технології та інженерія потрібні сертифікати ЗНО
- Українська мова та література – не менше 100 балів
- Математика – не менше 125 балів за умови, що Хімія або Біологія – не менше 100 балів
- Хімія або Біологія – не менше 125 балів за умови, що Математика – не менше 100 балів
Вагові коефіцієнти предметів ЗНО: українська мова та література - 0.2; математика - 0.35; хімія - 0.35; біології - 0.35.

Ваговий коефіцієнт середнього балу документа про освіту - 0.05;
Ваговий коефіцієнт балу за успішне закінчення підготовчих курсів - 0.05

Спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології та 161 Хімічні технології та інженерія входять до галузевого переліку важливих для держави спеціальностей, тому за умови подачі заяви з першим пріоритетом, конкурсний бал збільшується на 2% (множиться на 1.02).

Враховується сільський коефіцієнт - конкурсний бал множиться на 1.02.
Чому ми навчаємо
Факультет готує фахiвцiв з багатьох напрямiв теоретичної та прикладної хiмiї, якi можуть вести дослiдження з тонкого або крупнотонажного синтезу нових органiчних i неорганiчних сполук рiзноманiтного призначення, матерiалiв електронної та космiчної технiки, здатнi розробляти i проектувати новiтнi екологiчно чистi хiмiчнi технології, виробництва каталiзаторiв, реактивiв, коагулянтiв, керамiчних, силiкатних, кремнiйорганiчних, еластомерних, полімерних та багатьох iнших матерiалiв, металiв i захисних покриттiв. Випускники вмiють створювати математичнi моделi цих процесiв i керувати ними за допомогою комп'ютерної технiки, впроваджувати екологiчнi заходи для захисту довкiлля вiд забруднень, вести екологiчний аудит.
Спеціальності
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Освітня програма
КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ СТАЛІ ХІМІЧНІ ВИРОБНИЦТВА

Вивчаються комп'ютерні технології та програмування, а саме весь спектр знань про архітектуру комп'ютерних систем, уміння працювати в сучасних програмних пакетах, розробляти прикладне програмне забезпечення аж до програмування мікроконтролерних пристроїв. Напрям комп'ютерно-інтегровані технології охоплює уміння застосовувати комп'ютерну техніку для вирішення промислових, фінансових, та суспільних задач, розробляти автоматизовані системи інтелектуального керування технологічними, економічними та дослідницьким процесами. Напрям стала інженерія, охоплює уміння впроваджувати передову суспільну парадигму сталого розвитку у інженерних та технологічних рішеннях.
161 Хімічні технології та інженерія
Світова хімічна промисловість потребує спеціалістів із сучасним рівнем знань, які забезпечать подальший стрімкий розвиток багатьох її галузей. Інженери-хіміки – фахівці в області хімічної технології, які мають всебічну високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного, природничо-наукового циклів і дисциплін професійно-орієнтовного спрямування, а отже можуть працювати над розробкою та впровадженням нових або модернізацією наявних технологічних потоків, здатні вивчати наукові проблеми різних виробництв, проводити науково-дослідні роботи направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції. Наші випускники – фахівці з високими теоретичними знаннями та практичними навиками. Це спеціалісти, які сьогодні займають керівні посади на багатьох вітчизняних підприємствах, працюють в науково-дослідних інститутах, мають вагомі наукові здобутки.
Освітні програми
В рамках спеціальностей є можливість обрати освітні програми
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
Під час вивчення хімічних, інженерних і спеціальних дисциплін студенти виконують великий обсяг лабораторних робіт, набувають стійких навиків проведення хімічного експерименту. «Укроргсинтез» є одним з найбільш потужних дослідницьких центрів Східної Європи, який активно співпрацює з багатьма фармацевтичними компаніями зарубіжжя. Компанія надає можливість проходження практики нашим студентами. ПАТ «Макрохім» вже 20 років є лідером в Україні серед компаній, які забезпечують різноманітною хімічною продукцією підприємства, аналітичні та дослідницькі лабораторії. Компанія є офіційним дистриб'ютором відомих світових виробників промислової хімії. «ALT Europe Group» є лідером з постачання та сервісного обслуговування високотехнологічного аналітичного обладнання для науково-дослідних та сертифікованих спеціалізованих лабораторій.
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА ВОДООЧИЩЕННЯ
Вивчаютьсятехнологічні засади синтезу нових класів водоочисних реагентів. Навчальні напрямки забезпечують вивчення інноваційних процесів біотехнології, мембранних методів, ультра- і нанофільтрації, зворотного осмосу, сорбції, іонного обміну, ультрафіолетового знешкодження, одержання чистої питної води в побуті і в польових умовах, надчистої води для потреб фармації, медицини, електроніки тощо. Студенти набувають практичного досвіду в науково-дослідній лабораторії адсорбції і іонного обміну, в комерційних і науково-виробничих фірмах з водопідготовки і водоочищення, в профільних установах, інститутах і лабораторіях, на водних підрозділах при підприємствах України.
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ І ОРГАНІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів допомагають пізнати, зрозуміти, опанувати навколишнє середовище. Інженери-хіміки – фахівці в області хімічної технології, мають всебічну високоякісну підготовку з дисциплін загальноосвітнього, гуманітарно-економічного, природничо-наукового циклів і дисциплін професійно-орієнтовного спрямування, можуть працювати над розробкою та впровадженням нових або модернізацією технологічних потоків, здатні вивчати наукові проблеми різних виробництв, проводити науково-дослідні роботи, направлені на удосконалення технологічних процесів та поліпшення якості кінцевої продукції.
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ХАРЧОВИХ ДОБАВОК
Сучасна харчова промисловість та виробництво парфумерних, косметичних та ароматичних виробів є одними з ключових та найважливіших складових промислового сектору економіки будь-якої країни і України також.Наші студенти вмітимуть виробляти харчові добавки та косметичні засоби, знатимуть, як застосовувати їх без шкідливих наслідків для людини, володітимуть методами контролю вхідної сировини, напівфабрикатів, харчових добавок та готовій продукції. Їх чекають на підприємствах харчової, хімічної, фармацевтичної промисловості, у науково-дослідних установах, органах державного управління, що здійснюють контроль за якістю продукції та її сертифікацією.
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Сучасні неорганічні керамічні матеріали отримують внаслідок хімічних реакцій органічних та неорганічних речовин методами порошкових технологій. Це матеріали, які одержують на основі силікатів – хімічних сполук кремнію (силіцію), що мають визначальне значення для розвитку сучасної цивілізації і найкращий приклад цього – Кремнієва Долина в США - технополіс майбутнього. Для оволодіння професією студенти одержують комплекс знань з неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімії силікатів, хімічної технології та екологічної хімії. Студенти старших курсів виконують дипломні проекти в інститутах Національної академії наук та проходять стажування в провідних університетах країн Європи та США.
ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ І ОРГАНІЧНИХ ЗВ'ЯЗУЮЧИХ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Підготовка відбувається за двома основними напрямки. Технологія органічних композиційних матеріалів - створення композиції на основі високомолекулярних сполук, полімерів або пластмас для різних застосувань: від штучних тканин людини і бронежилетів до тари і упаковки, проектування різних покриттів і еластомерних композитів.
Технологія неорганічних композиційних матеріалів - проектування, характеристика і покращення сучасних конструкційних матеріалів. В ході навчання ви освоїте широкий перелік існуючих неорганічних конструкційних матеріалів, познайомитеся з закономірностями отримання в'яжучих із заданою міцністю і стійкістю до дії агресивних чинників. Ваші знання і навички зможуть застосовуватися при створенні нових матеріалів будівельного, захисного та спеціального призначення.
Компанії
де працюють наші випускники
Фармак
Український виробник лікарських засобів європейського рівня. На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, що відповідають вимогам GMP. 14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом. Усе обладнання – провідних європейських брендів: Siеmens, GEMÜ, AQUAFLOT, SBM, Bosch.
Екософт
Найбільша міжнародна компанія ринку водоочисного обладнання і технологій. Виробляють та реалізують весь спектр продукції для очищення води: від настільних фільтрів-глечиків до унікальних промислових установок продуктивністю в сотні метрів кубічних на годину.
Корпорація «Артеріум»
Українська фармацевтична компанія, що об'єднує підприємства «Київмедпрепарат» і «Галичфарм». Виготовляють: порошки для ін'єкції, таблетки, капсули, порошки та гранули для оральних розчинів, м'які лікарські форми, розчини для ін'єкцій та інфузій, розчини для зовнішнього та внутрішнього застосування.
Інформаційна компанія Хоневелл Україна
Створення технологій та обладнання для автоматизації та експлуатації будівель, споруд та промислових об'єктів, спеціального асортименту хімічної продукції, електроніки та сучасних матеріалів
Група компаній "Парус"
Розроблення, просування та впровадження програмного забезпечення для автоматизації управління підприємством.
ДАХК «Артем»
ДАХК «Артем» є лідером в області виробництва авіаційних керованих ракет класу «повітря-повітря», автоматизованих комплексів «ГУРТ-М» для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів .
ДП «ДержККБ «Луч»
Сьогодні ДП «ДержККБ «Луч» є Головним підприємством з розробки принципово нової для України спеціальної військової техніки. Затверджена розроблена ДП «ДержККБ «Луч» комплексна програма зі створення названої техніки, яка передбачає участь понад 30 підприємств України. Вироби, що розробляються згідно цієї програми включені в розряд пріоритетних.
Астра Косметик
"Astra Cosmetic" працює вже більше 20 років на ринку України і представляє торгівельну марку «Соlour Intense». Є офіційним дистриб'ютором компаній «Ffleur», «Flormar».
Leko style
Компанія займається виробництвом та дестрібюцією інгідієнтів для виробництва парфумерних, косметичних та ароматичних виробів.
ПАО «Термінал-М»
Найбільше виробництво сухих будівельних сумішей України.
ТОВ «Київгума»
Виготовлення виробів з гуми загального та спеціального призначення. Компанія пройшла стадію модернізації обладнання, що забезпечує відповідність виробництва світовим стандартам. Наразі найбільш крупна компанія України з виготовлення еластомерних композиційних матеріалів.
ПАТ «Укрпластик»
Лідер виробництва полімерної пакувальної плівки для харчових та побутових призначень в Україні. Компанія входить в світові асоціації виробників упаковки, виробництво розташоване в м.Київ.
Відгуки наших випускників
Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесівготує майстрів своєї справи. Після закінчення навчання я не тільки маю великий багаж знать, а ще й вміння мислити. Це безцінний досвід.
Вовненко Карина Вадимовна
Більшість отриманих знань стали для мене трампліном у професію, реальною підмогою в роботі. В інституті нас вчили головному - мислити. Набуті знання стали мені в нагоді в моїй роботі в компаніях «42 Coffee Cups», «Vantino», «Edicasoft».
Дідик Олександр Олексійович
На кафедрі технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології вчитися було дуже важко. Крім теорії, хочеться відзначити практичну і лабораторну частину навчального процесу. На заняттях ми будували цілі заводи хімічної промисловості, прораховуючи роботу кожного апарату.
Анастасія Горова
Продуктолог департаменту розвитку бізнесу в компанії Ecosoft.
Набуті знання дали мені можливість з легкістю зайняти престижну вакантну посаду в одному з найбільших в Україні фармацевтичних підприємств - Фармацевтичній фірмі "Дарниця", а отримані за період навчання в університеті саме практичні навички дозволили швидко вникнути в технологічний процес та реалізувати себе як спеціаліста.
Юлія Токарська
Як стати нашим студентом?
Скласти ЗНО
Для вступу на Хіміко-технологічний факультет знадобляться ЗНО з хімії, біології, математики, іноземної мови, української мови та літератури. Перелік ЗНО для спецільностей дивись тут.
Зареєструвати особистий кабінет на сайті ez.osvitavsim.org.ua
В період з 01.07.19 по 10.07.19 буде відкрито доступ для реєстрації особистих кабінетів. Зареєструйся та внеси необхідну інформацію.
В переліку освітних пропозицій обрати ЗВО - Факультет - Спеціальність
В період з 10.07.19 по 22.07.19 в особистому кабінеті буде можливість обрати пріорітети.
Для вступу на Хіміко-технологічний факультет обирай пріорітетом 1:
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - Хіміко-технологічний факульет - Спецільність 151 або 161.
Отримати рекомендацію
Після закінчення подання електронних заяв база виконує розподіл рекомендацій. Дочекайся появи рекомендації в особистому кабінеті.
Довезти до відбіркової комісії оригінали документів
Коли побачив в особистому кабінеті біля заяви на Хіміко-технологічний факультет - рекомендовано бюджет, залишилося лише довезти до нас оригінали документів. Ознайомся із переліком тут. Встигни привезти все вчасно в період з 26.07.19 по 31.07.19.
Вітаємо у лавах студентів ХТФ!
01.08.19 буде оприлюднено списки зарахованих. Тепер ти студент ХТФ! Дочекайся повідомлення про зарахування на пошту. Якщо ти не киянин підготуйся до поселення в гуртожиток. Чекаємо на тебе 31.08.19 на свято першокурсника!
Як вступити до магістратури?
Подай документи до відбіркової комісії
Прийом документів для здобуття освітнього рівня "Магістр" триває з 01.07.19 по 02.08.19 р. Разом із документами обов'язково надаються творчі здобутки (перелік документів тут)
Склади вступні іспити
Вступ до магістратури лише на конкурсній основі. Для участі у конкурсі слід скласти вступні іспити із англійської мови та спецільності. А для вступників інших спецільностей ще і додатковий іспит. Розклад іспитів: 5-9 липня 2019 та 5-9 серпня 2019
Дочекайся оприлюднення списків зарахованих
Після складання іспитів і врахування творчих здобутків формуються рейтингові списки по спеціальності. За цими списками відбувається розподіл місць державного замовлення (бюджет).
Якщо після оприлюднення списку зарахованих за кошти державного замовлення тебе там немає, не засмучуйся - ти все ще можеш здобувати освіту за кошти фізичних/юридичних осіб (контракт). Термін подачі документів для навчання за контрактом - до 16.08.19
Залишились питання?
Задай їх нам!
+38 096 924 98 88
pk.xtf.kpi.ua@gmail.com
Фотографии и тексты использованы для демонстрации возможностей шаблона сайта, пожалуйста, не используйте их в коммерческих целях.
Made on
Tilda